Meet Our Team

Marcus Simon

EKKO Title McLean

Jon Lyon

EKKO Title Reston

Michele Freemyers

EKKO Title Fredericksburg

Todd Condron

EKKO Title Vienna

Lisa Mitchell

EKKO Title Centreville/Middleburg

Heidi A. Marine

EKKO Title Prince William

Karen Daily

EKKO Title Ashburn-One Loudoun/Middleburg

Valerie Triplett

EKKO Title Ashburn-One Loudoun/Centreville

Laura Tubridy

EKKO Title Centreville/Middleburg

Lauren Dewhurst

EKKO Title Arlington

Mark Barrett

EKKO Title Reston

Matt Young

EKKO Title Fredericksburg